آذر ۱۳۹۶

واگذاري مجوز نمايندگي فروش بليت قطار

مراحل صدور مجوز نمايندگي: فرآيند صدور نمايندگي به شرح زير انجام­ مي­شود: ۱- اعلام برگزاري فراخوان از طريق سايت رسمي شركت راه­ آهن و روزنامه كثيرالانتشار صورت­ مي­ پذيرد. ۲- از تاريخ [...]