مقررات ايستگاه راه آهن

مقررات ايستگاه راه آهن
همكاران ما در ايستگاه‌هاي مسافري با تلاش شبانه روزي مي كوشند راحتي وآسايش شما را فراهم سازند. خواهشمند است با رعايت موارد زير در ايستگاه ما را در اين امر ياري كنيد

مقررات
 • همراه آوردن وسايل محترقه، آتش زا، بدبو ،سمي و خطرناك به داخل ايستگاه ممنوع است.
 • همراه داشتن بسته هاي بزرگ و حيوانات به داخل ايستگاه ممنوع است
 • ارائه كارت شناسايي معتبر براي كنترل بليت الزامي است.
 • ورود افراد بدون بليت يا داراي بليت مخدوش و غيرهمنام به سكوها به هر دليل ممنوع است .
 • درهاي قطار ده دقيقه پيش از حركت بسته مي شود. لذا حضور به‌موقع قبل از حركت در ايستگاه ضروري است.
 • رعايت حجاب و پوشش مناسب الزامي است.
 • براي حفظ بهداشت محيط،از انداختن ته سيگار، آدامس و…بر روي زمين و روي سكوها اجتناب كنيد.به همين منظورسطل‌هاي زباله در نقاط مختلف ايستگاه تعبيه شده است.
 • از تماس با تجهيزات و وسائل موجود در ايستگاه(تابلوها) خودداري كنيد.
 • از نشستن و دراز كشيدن بر روي زمين ، پلكان و معابر خودداري شود.
 • به وسائل و بار خود توجه كامل داشته باشيد و مراقب باشيد از وسائل شما چيزي در ايستگاه جا نماند.
 • از پذيرفتن وسائل اماني افراد ناشناس ويا مشكوك وتحويل وسائل خود به ديگران خودداري كنيد.
 • ايجاد سروصدا و هرگونه مزاحمت براي مسافران ممنوع است.
 • استعمال دخانيات در سالن،باجه ها و دفاتر اداري ممنوع است.
 • عبور افراد از روي ريلها به هر دليل ممنوع است.

اشتراک گذاری پست