قطار-کششی

قطار خودكشش

قطار خودكشش ( ريل باس ارم ) :

اين قطارها از نوع صندلي اتوبوسي است و از سرعت ۱۲۰ كيلومتر در ساعت بهره مي برد و در مسيرهاي نسبتا كوتاه ( حومه اي) مانند تهران – پرند؛ تهران – هشتگرد و گرگان- پل سفيد مورد بهره برداري قرار دارد .طراحي داخلي اين قطارها ارگونوميك، مجهز به سرويس بهداشتي ازنوع سيستم بسته، ايمن و مدرن است.كليه سالن ها داراي نورپردازي مناسب، محل بار همراه ،دستگيره هاي مناسب جهت تردد مسافر داخل سالنها وكپسول اطفاءحريق است و از سيستم تهويه سرمايش و گرمايش پيشرفته و خودكار بهره مي برد . دربهاي واگن از طريق ۱۲ دوربين در پنل راننده قابل كنترل است . اين قطار داراي سيستم صوتي براي پخش داخل قطار و بلند گوهاي خارجي براي هشدارهاي لازم در مواقع لزوم و بيرون قطار تجهيز شده است .

• اين ريل باس ها با سيستم محركه ديزل هيدروليك براي خطوط ريلي بدون برق طراحي گرديده‌ است. در اين نوع از ترن‌ها سيستم محركه كه شامل موتور ديزل و سيستم انتقال قدرت هيدروديناميك مي‌باشد در زير واگن‌ نصب گرديده و توان توليدي موتور به يك سيستم هوشمند انتقال قدرت هيدروليك شامل مبدل گشتاور، ريتاردر و كوپلينگ انتقال مي يابد. در نتيجه امكان استفاده از ترمز هيدروديناميكي فراهم شده و تنها در شرايط خاص (سرعت پايين، ترمز اضطراري) به ترمز مكانيكي نياز خواهد بود.
• ريل‌باس هاي موجود متشكل از ۴ واگن بوده و امكان بهره برداري از آن در حالت اتصال سه ترن‌ست با مجموع ۱۲ واگن و ظرفيت حمل ۱۰۰۸ مسافر با حداقل خدمه مورد نياز جهت سير محيا مي‌باشد. آرايش پايه اي ريل باس به صورت ۴ واگنه با چيدمان =Mc-T-T-Mc= و حداكثر سرعت بهره برداري ۱۲۰ كيلومتر بر ساعت مي باشد.
• واگن نوع MC مجهز به يك دستگاه موتور محرك ديزل و سيستم انتقال قدرت هيدروليك، ديزل ژنراتور، فضاي مسافر، سيستم توليد هواي فشرده، كابين راننده و يك درب ورودي مسافر از نوع اسلايدينگ پلاگ در هر سمت واگن مي باشد.
• واگن نوع T مجهز به يك دستگاه ديزل ژنراتور، سيستم هواي فشرده، يك دستگاه سرويس بهداشتي شرقي، فضاي مسافر و يك درب ورودي مسافر از نوع اسلايدينگ پلاگ در هر سمت واگن مي باشد. اين قطارها در مسيرهاي راه‌آهن حومه اي ايران بكار گرفته ميشوند.

اشتراک گذاری پست